12/25/2013

Тамразова Ельвіра "Валюта Вірменії "

Як обіцяли відео з Лекції:)


Лекція на тему "Вплив курсу валют на підприємницьку діяльність"

Нещодавно провели лекцію про валюти світу та їх вплив на підприємців світу, та зробили такі висновки:
Валютні курси мають істотний вплив на зовнішню торгівлю різних країн , впливаючи на цінові співвідношення експорту й імпорту , викликаючи зміну внутрішньо-економічної ситуації , а також впливаючи на конкурентоспроможність фірм , прибуток підприємств . Використовуючи валютний курс , підприємець порівнює власні витрати виробництва з цінами світового ринку . Це дає можливість виявити результат зовнішньоекономічних операцій окремих підприємств і країни в цілому. Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних, у т.ч. валютно-кредитних і фінансових відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки , втрати одних і виграші інших країн. Зокрема , знецінення національної валюти дає можливість експортерам цієї країни понизити ціни на свою продукцію в іноземній валюті , отримуючи премію при обміні вирученої дорожчою іноземної валюти на що подешевшала національну , і продавати товари за цінами нижче середньосвітових , що веде до їх збагачення за рахунок матеріальних втрат своєї країни. Але одночасно зниження курсу національної валюти підіймає ціни на імпорт , тому що для отримання цієї ж суми у своїй валюті іноземні експортери змушені підвищити ціни , що стимулює їх зростання в країні , скорочення ввезення товарів та споживання або розвиток національного виробництва товарів замість імпортних .Зниження валютного курсу скорочує реальну заборгованість у національній валюті , збільшує тяжкість зовнішніх боргів , виражених в іноземній валюті. Невигідним стає вивезення прибутків , процентів , дивідендів , одержуваних іноземними інвесторами у валюті країн перебування . Ці прибутки реінвестуються або використовуються для закупівлі товарів за внутрішніми цінами і наступного їх експорту.У країні з високим валютним курсом імпорт розширюється , стимулюється приплив у країну іноземних та національних капіталів , збільшується по іноземним капіталовкладенням . Зменшується реальна сума зовнішнього боргу , вираженого в знеціненні  іноземній валюті. Багато країн маніпулюють валютними курсами для вирішення своїх завдань - як в області економічного розвитку , так і в області захисту від валютного ризику . Маніпулювання містить у собі цілий ряд заходів - від штучного заниження чи , навпаки , завищення курсів національних валют , використання тарифів і ліцензій до механізму інтервенцій.Завищений курс національної валюти - це офіційний курс , встановлений на рівні вище паритетного курсу . У свою чергу занижений валютний курс - це офіційний курс , встановлений нижче паритетного . Розрив зовнішнього і внутрішнього знецінення валюти, тобто динаміки його курсу і купівельної спроможності , має велике значення для зовнішньої торгівлі . Якщо внутрішнє інфляційне знецінення грошей випереджає зниження курсу валюти , то за інших рівних умов заохочується імпорт товарів в цілях їх продажу на внутрішньому ринку за високими цінами. Якщо зовнішнє знецінення валюти обганяє внутрішнє , яке викликається інфляцією , то виникають умови для валютного демпінгу -масового експорту товарів за цінами нижче середньосвітових .Іноді встановлюються різні режими валютних курсів для різних учасників валютного ринку в залежності від проведених операцій: комерційних чи фінансових . Часто по комерційних операціях застосовується офіційний валютний курс , а по операціях, пов'язаних з рухом капіталу , - ринковий . Курс по комерційних операціях звичайно є заниженим . Спочатку в країнах , штучно занизили курс власної валюти , спостерігається пожвавлення економіки , викликане підвищенням конкурентоспроможності експорту. Однак далі наростають обмеження внутрішньогалузевого і міжгалузевого перерозподілу ресурсів , велика частина національного доходу направляється в сферу виробництва за рахунок зменшення в ньому частки споживання , що призводить до підвищення рівня споживчих цін у країні , за рахунок чого відбувається погіршення рівня життя населення. .Негативний вплив на зміну пропорцій народного господарства може надати і штучну підтримку постійного валютного курсу , рівень якого значно розходиться з паритетним , приводячи до закріплення однобокої орієнтації в розвитку окремих галузей економіки.Отже , зміни курсу валют впливають на перерозподіл між країнами частини сукупного суспільного продукту , що реалізується на зовнішніх ринках. В умовах плаваючих валютних курсів посилюється вплив курсових співвідношень на ціноутворення і інфляційний процес , а також їх вплив на рух капіталів , особливо короткострокових , що позначається на валютно-економічному становищі окремих держав. У результаті припливу спекулятивних іноземних капіталів у країну , курс валюти якої підвищується , може тимчасово збільшитися обсяг позикових капіталів і капіталовкладень , що використовується для розвитку економіки і покриття дефіциту державного бюджету. Відплив капіталів з ​​країни призводить до їх нестачі , згортання інвестицій , зростанню безробіття.Наслідки коливань валютного курсу залежать від валютно-економічного потенціалу країни , її експортної квоти , позицій в МЕВ . Валютний курс служить об'єктом боротьби між країнами , національними експортерами та імпортерами , є джерелом міждержавних розбіжностей.Великий вплив на курс валюти робить її кількість в обігу , оскільки вартість валюти тим менше , чим більше її знаходиться в обігу, і навпаки.Необхідно враховувати , що гроші повинні бути забезпечені товарами (ВНП) , виробленими даною країною . Зростання ВНП означає загальний задовільний стан економіки , збільшення промислового виробництва , приплив закордонних інвестицій в економіку , зростання експорту. Збільшення зарубіжних інвестицій та експорту призводить до збільшення попиту на національну валюту з боку іноземців , що виражається у зростанні курсу . Отже, збільшення ВНП сприяє зростанню курсу валюти.
Через деякий час ми викладемо виступ по валюту однієї з країн, який підготувала Тамразова Ельвіра

12/10/2013

Важлива Новина!

Вітаємо!!!
Сьогодні, 10.06.2013 року - День народження нашого блогу.
Нарешті, "Шкільна академія підприємництва 2" розпочала роботу в нашому навчальному закладі.
У зв'язку з цим у "Академії дитячої творчості" буде створено клуб юного підприємця, де всі бажаючі зможуть отримати навички підприємницької діяльності, досвід у спілкуванні з однолітками й навчитися гідно орієнтуватися у мінливому сучасному житті!!!

Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці!!!